Polityka prywatności strony internetowej www.valuespoker.com

I. Informacje ogólne:
1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Project:People Poland Sp z o.o. w ramach strony internetowej www.valespoker.com.
2. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym.
  • poprzez stosowanie narzędzi analitycznych (Google Analytics)

II. Informacje w formularzach:
1. Strona internetowa valuespoker zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba, że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie zadane w formularzu.

III. Udostępnienie danych:
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Właściciel strony może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Właściciel strony może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki właściciela strony w ramach strony internetowej. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych
1. Strona internetowa dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów,
dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
2. Administratorem danych osobowych jest Project:People Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14/l2, Kontakt: paulina@projectpeople.pl
3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafie II.
4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Project:People Poland Sp. z o.o zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt e-mailowy: hello@projectpeople.pl
3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakt z klientem – paulina@projectpeople.pl bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.
5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: hello@projectpeople.pl
6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).