Poznaj ćwiczenie, które możesz wykorzystać podczas coachingu zespołowego / warsztatu zespołowego.

Cel: Rozpoczęcie dyskusji o wartościach i komunikacji w zespole.

Od czego zacząć:

• podziel talię Values Poker na kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski (w każdym kolorze jest 10 kart);
• odłóż na bok wartości uniwersalne w kolorze “tęczowym” (14 kart) i karty Joker (5 kart);
• wybierz 4 lokalizacje w sali warsztatowej, w których uczestnicy będą mogli swobodnie pracować w grupach;
• w każdej lokalizacji rozłóż karty jednego koloru (karty powinny być rozłożone w sposób umożliwiający uczestnikom łatwe zapoznanie się z nimi).

Ćwiczenie pierwsze krok po kroku:

  • poproś uczestników, by stanęli przy grupie wartości / kolorze kart, z którymi utożsamiają się najbardziej;
  • poproś, by w grupach przedyskutowali, dlaczego wybrali grupę wartości danego koloru;
  • poproś uczestników, aby podzielili się refleksją na ten temat na forum zespołu;
  • zapytaj o to czy zauważyli jakieś prawidłowości (np. przewagę jakiegoś koloru), jakie widzą zależności między tym, jak wygląda komunikacja i współpraca w zespole a przynależnością do danej grupy, etc.
woman placing sticky notes on wall

Zaproś uczestników do kolejnego ćwiczenia, zaznacz, że będą pracować w tych samych grupach:

• na tablicy zapisz treść typowego zadania, które jest realizowane w zespole np. przygotowanie video, zaprojektowanie nowej funkcjonalności, dodanie buttona xyz na stronie www, zadanie może być realne;
• poproś zespoły, by przygotowały wiadomość / maila z treścią zadania tak, by jak najlepiej trafiało do ich grupy;
• poproś zespoły, by przygotowały treść zadania tak, by jak najlepiej trafiało do innej grupy (np. żółtych dla niebieskich, niebieskich dla czerwonych, etc.);
• wyznacz adekwatny dla nich limit czasowy (jeśli zespół się dobrze zna to może być to 5 minut);
• poproś o to, by grupy kolejno przedstawiły to zadanie;
• po każdej prezentacji zapytaj grupę, do której zadanie było przeznaczone, jak je zrozumiała, i by zestawiła opracowaną treść z tym, jak przygotowała tą wiadomość dla siebie;
• na koniec poproś zespoły o podzielenie się refleksją płynącą z tego ćwiczenia dla nich.

Wskazówki:

Ćwiczenie najlepiej wykonywać jako pierwsze podczas danej sekcji warsztatu (po przerwie), pomiędzy pierwszym a drugim ćwiczeniem możesz wpleść teorię dot. typów osobowości według DISC i zasad komunikacji związanych z nimi.